Pravidla darů
Etický kodex
CookiesOchrana vašich údajů (GDPR)
KontaktDokumenty

Etický kodex

"Výjimečné desatero"

Nadace VÝJIMEČNÍ byla založena pro dobročinný účel a její základní myšlenkou je:

„Chceme pomáhat tam, kde systém selhává a těm, na něž se zapomíná.“

 1. Naše odměna, za setkání s Vámi, a pomoc Nadace Vám je směnný obchod. Za jednu poskytnutou pomoc, nabídněte pomoc dalším třem lidem. Propojte nás!
 2. Funkčnost Nadace Výjimeční je postavena na sdílení zkušeností a na osobních prožitcích podpořených rodin a spolupracujících organizací.
  • pomáháme tam, kde není státní podpora, kde systém selhává, a těm, na něž se zapomíná
  • osobně se setkáváme s každým klientem a nasloucháme mu
  • neočekáváme studie, nečteme slohové práce, prostě nám řekněte, co Vás trápí a jak Vám můžeme pomoci, uvidíme, co se dá dělat
  • nechceme vybírat a rozdávat peníze, chceme pomáhat, dlouhodobě, nejen jednorázově
  • chceme to dělat osobně nikoliv anonymně
  • chceme motivovat, podporovat a oceňovat
 3. K námi obdarovaným přistupujeme s úctou a respektem. Proč? Protože: „Pro život s hendikepem se nikdo nerozhodl, prostě se to stalo.“
 4. Pomoc vnímáme jako základní lidskou vlastnost, která by měla být samozřejmostí.
 5. Vše řešíme na osobních schůzkách. Při seznámení jdeme často do kolen, když slyšíme Vaše příběhy, ale kompenzuje to obrovská radost při realizaci společného nadačního projektu.
 6. Chováme se hospodárně, minimalizujeme náklady, jsme transparentní.
 7. Všechny nadační dary schvaluje Nadační rada.
 8. Každý rok zveřejňujeme kompletní výroční zprávu o našich aktivitách a hospodaření nadace.
 9. Pečlivě vybíráme členy správních a dozorčích orgánů, zaměstnance i partnery. Není to jen o odbornosti a morálním kreditu, ale o schopnosti naslouchat a pomáhat.
 10. Řídíme se myšlenkou Dalajlámy 14., tibetského duchovního: „Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.“