Pravidla darů
Etický kodex
CookiesOchrana vašich údajů (GDPR)
KontaktDokumenty

Pravidla o zpracování souborů cookies

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:
  1. Na základě požadavku zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, jsme povinni Vás informovat o tom, že na našich webových stránkách – www.vyjimecni.cz (dále jen „Webové stránky“) využíváme a zpracováváme soubory cookies za účelem fungování Webových stránek, měření návštěvnosti Webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků a klientů na Webových stránkách a za účelem marketingu.
  2. Provozovatelem a správcem Webových stránek je Nadace VÝJIMEČNÍ, IČ: 09683119, se sídlem Karla Engliše 3201/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, číslo vložky 1863 (dále jen „Správce“ nebo „Provozovatel“).
  3. Provozovatel je současně i správcem Vašich osobních údajů zpracovávaných v rámci provozování Webové stránky a poskytování souvisejících služeb Společnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) a dále v souladu se Zákonem č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. ÚČEL PRAVIDEL:
  1. Cílem těchto pravidel je seznámit Vás s podmínkami a náležitostmi používání cookies a obdobných technologii Provozovatele na Webových stránkách. Prohlášení o užívání cookies navazují na „Obecné informace o zpracování osobních údajů“.
  2. Vyhrazujeme si právo kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu provádět změny těchto pravidel. O případných změnách Vás budeme informovat upozorněním na Webových stránkách či jiným vhodným způsobem. Jakékoliv změny či úpravy těchto pravidel vstupují v platnost okamžikem zveřejnění změněných či upravených pravidel na Webových stránkách.
  3. Používáním Webové stránky dáváte najevo, že jste si tato pravidla přečetli a jste tedy obeznámeni s nejaktuálnější verzí těchto pravidel a že přijímáte změny či úpravy těchto pravidel.
 3. CO JSOU COOKIES A K ČEMU SLOUŽÍ:
  1. Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači nebo mobilním zařízením prostřednictvím prohlížeče v okamžiku, kdy začnete využívat naše Webové stránky. Když se později vrátíte na naše Webové stránky, prohlížeč pošle uloženou cookies zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Soubory cookies můžete ze svého počítače nebo zařízení odstranit dle pokynů v souboru nápovědy svého prohlížeče internetu. Svůj prohlížeč můžete také nastavit tak, aby soubory cookies nepřijímal. Upozorňujeme Vás však, že pokud soubory cookies odstraníte nebo zablokujete, některé funkce Webových stránek nebude možné využít.
  2. Cookies umožní našim Webovým stránkám zaznamenat informace o Vaší návštěvě, jako jsou například preferované služby, použitý jazyk a další. Soubory "cookies" mohou ulehčit a zpříjemnit práci při prohlížení internetu tím, že si zapamatují vaše preference anebo vám při opakovaných návštěvách určitých webových stránek ulehčí přihlašování a orientaci na webu.
  3. Cookies se rozdělují do následujících kategorii:
   1. Funkční – zajišťující základní funkčnost webových stránek
   2. Analytické a preferenční – sloužící pro analýzu návštěvnosti webových stránek a chování na nich za účelem jejich dalšího zlepšování
   3. Marketingové – sloužící k analýze chování na webových stránkách za účelem cíleného marketingu.
 4. ZPRACOVÁNÍ COOKIES PROVOZOVATELEM:
  1. Cookies používáme z více důvodů, které podrobněji popisujeme níže. Ve většině případů bohužel není možné zamezit používání cookies bez toho, aby byly částečně nebo úplně zablokovány funkce Webových stránek. Proto Vám doporučujeme cookies neblokovat, pokud si nejste jisti, že cookies nejsou nutné pro správnou funkci Webových stránek.
  2. Vezměte na vědomí, že data získaná z většiny souborů cookies ukládaných na Vašem zařízení neumožňují identifikaci Vaší osoby, a proto nejsou osobními údaji. V rozsahu, v jakém však v konkrétních případech osobními údaji jsou, se jedná o Technické údaje a Údaje o chování na Webových stránkách zpracovávané z důvodu nezbytnosti pro uspokojení oprávněného zájmu Správce a to za účelem:
   1. získání informací, které nám umožní zlepšovat funkcionalitu a obsah Webových stránek, kdy oprávněný zájem Správce je shodný s účelem zpracování.
   2. předejití podvodným aktivitám (např. zneužití online identity) a kyberútokům na Webové stránky, kdy oprávněným zájmem Správce je zajištění kontinuity bezproblémového provozu Webových stránek a ochrana jejich uživatelů).
   3. testování nových funkcí a aplikací před jejich nasazením, kdy oprávněným zájmem Správce je zajištění kontinuity bezproblémového provozu Webových stránek
   4. měření návštěvnosti Webových stránek a pochopení chování jejich uživatelů, kdy oprávněným zájmem Správce je zvyšování efektivity Webových stránek a jejich atraktivity pro případné marketingové účely.
   5. efektivního cílení reklamy na Webových stránkách, kdy oprávněným zájmem Správce je zvyšování atraktivity Webových stránek formou minimalizace nerelevantní reklamy, jakož i optimalizace nákladů na marketing.
  3. Dovolujeme si Vás informovat, že soubory cookies (jak dále konkrétně uvedeno níže v tabulce) zpracováváme na principu opt-in a tedy je zcela na Vás, zda a v jakém rozsahu budete souhlasit se zpracováním souborů cookies. Za účelem vyslovení Vašeho případného souhlasu ze zpracování souboru cookies pak na našich Webových stránkách využíváme cookie banner – lištu informující Vás o existenci cookies a nutnosti udělit souhlas pro využití Webových stránek.
  4. Proti zpracování osobních údajů formou souborů cookies z titulu oprávněného zájmu můžete rovněž vznést námitku viz. „Obecné informace o zpracování osobních údajů“.
 5. PŘEHLED UKLÁDANÝCH SOUBORŮ COOKIES:
  1. Na našich Webových stránkách používáme pouze Funkční cookies zajišťující správnou funkcionalitu webových stránek.
  2. V případě, že si nepřejete, aby na Vašem zařízení byly soubory cookies ukládány, můžete ukládání cookies omezit nebo zakázat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Návody, jak toho docílit u nejrozšířenějších prohlížečů, naleznete pod následujícími odkazy:
   1. Google Chrome
   2. Microsoft Edge
   3. Microsoft Internet Explorer
   4. Safari
   5. Mozilla Firefox
   6. Opera
 6. KONTAKT A DALŠÍ INFORMACE:
  1. Pokud máte další otázky týkající se těchto pravidel či používání cookies, obraťte se na nás emailem na [email protected].
  2. Tyto Pravidla o zpracování souborů cookies jsou platné a účinné od 10. 8. 2022, přičemž jsou k dispozici elektronicky na webu https://www.vyjimecni.cz/cookies/.